Liceul teoretic "Vlad Țepeș" Din timișoara

Despre noi

Scurt istoric

În toamna anului 1975, s-a înființat, în Timișoara, Școala Generală nr. 23, sub conducerea d-nei IANCULESCU OLIMPIA. Școala funcționa cu 4 clase primare, 4 clase gimnaziale și un corp profesoral alcătuit din 4 învățători și 15 profesori. În primăvara anului 2001, școala își schimbă denumirea în Școala cu clasele I-VIII nr. 23 „Vlad Țepeș” sub conducerea actualului director prof. dr. TIBERIU CIOBANU.

Începând cu anul școlar 2000-2001, școala noastră devine școală integratoare pentru copii cu cerințe educaționale speciale, școlarizând în învățământul de masă elevi cu CES cu sprijinul a doi profesori itineranți și a unui psiholog școlar.

Prezentare virtuală – 3D – a liceului din anul 2009

Realizat de Paul Mitrică (generatia 2006-2010, Stiinte Sociale)

Claselor primare și gimnaziale li se adaugă o clasă a IX-a specializarea Științe sociale în anul 2003. Ca urmare, instituția se transformă în Liceul Teoretic „Vlad Țepeș” la inițiativa aceluiași director TIBERIU CIOBANU. Începând din anul 2004, în Liceul Teoretic „Vlad Țepeș” se școlarizează o clasa cu specializarea Filologie, care se adaugă celei cu specializarea Științe sociale.

După anul 2009, s-a adăugat învățământului de zi, ciclul superior al liceului, o clasă a XI-a, cu forma de învățământ seral, profilul uman, specializarea Științe sociale, iar începând cu anul 2010, liceul școlarizează elevi atât la zi cât și seral (inclusiv clasa a IX-a).

conducere

conducerea școlii

prof. Petrenciuc Liliana, DIRECTOR ADJUNCT

prof. Șușoi alina, consilier educativ

ANUNȚURI, PROIECTE, PUBLICAȚII

Urmărește-ne pe Facebook

urmărește-ne pe instagram